ENGLISH Ankara.com * Türkiye'nin Başkenti Anasayfası Reklam
Özel Arama
 
   
 
Share

ANKARA

Tarihçe
Tunç devrine dayanan bir yerleşim merkezi
& hala bir başkente ev sahipliği yapmakta

Anadolu platosunun ortasında Türkiye'nin kalbinde bir kent. Volkanik dağlarla çevrelenmiş, geçitlerle diğer bölgelere bağlanan, bozkırların hakim olduğu, kavak ağaçlarının gölgesiyle serinleyen, tahıl tarlalarının uzayıp gittiği yüzyılların medeniyet beşiği Ankara.

Bugün Ankara

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir Ankara. İç Anadolu Bölgesi'nde, yeni kurulmuş Cumhuriyetin, yeni hükümetine ev sahipliği yapma görevine cumhuriyetin kurucusu Atatürk tarafından layık görülmüştür. Türkiye'nin en kalabalık ve barındırdığı KİTler sayesindeki üretim kapasitesiyle açısından (42 milyar dolar yıllık geliri ile) en zengin ikinci şehri olan Ankara'nın rakımı 950-1050 metredir. Ankara, doğuda Kırşehir ve Kırıkkale; batıda Eskişehir; kuzeyde Çankırı; kuzeybatıda Bolu ve güneyde Konya ve Aksaray illeri ile çevrilidir.

Ankara'da genel olarak yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları soğuk ve kar yağışlı kurak bir karasal iklim tipi görülmektedir. Yağmur genellikle ilkbaharda ve sonbaharda yağar. Kent; keçisi, kedisi ve armudu ile meşhurdur.

aizonaiTarihi Tarih:

"Medeniyetler kavşağı: Ankara

Ankara, yazılı tarih boyunca iki kez başkent olmuştur; ilki Galatlar dönemi ve ikincisi de Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Ankara ve çevresinin tarihi Bronz Devri'ndeki Hatti Uygarlığına kadar gider. M.Ö. 2000 yıllarında Hititler bölgenin hakimi durumuna gelmiş ve onları sırası ile Frigyalılar, Lidyalılar ve Persler izlemiştir. M.Ö. 3. yüzyılda, bir Kelt ırkı olan Galatlar Ankara'yı başkent yapmıştır. Galatlar Ankara'yı ilk başkent olarak kullanan toplumdur.

Şehrin Roma İmparatorluğu zamanındaki adı "Ankyra"dır. Hitit döneminin küçük bir şehri olduğu bilinmekle birlikte, bu yörede bu döneme ait herhangi bir eser bulunmamıştır. Frig çağından sonra şehir sırasıyla Pers, Büyük İskender ve Galat dönemlerini yaşamıştır. M.Ö. 25 yılında İmparator Augustus şehri Galatia krallığıyla beraber Roma imparatorluğuna bağlamıştır. O dönemlerde Ankara, denizcilikte kullanılan çapalarının yapıldığı da bir demircilik merkezi idi.

7. ve 8. yüzyıllarda şehir Pers ve Arap akımlarının etkisinde kalmıştır. 871-893 tarihleri arasında birkaç kez el değiştirir ve son olarak 1127'de şehir Türk Ahiler hakimiyetine girer ve adı Ankyra adının Türkler'ce bozuk söylenişi ile "Engürü" "Engüriye" olur. 1402'de Yıldırım Bayezid ve Timurlenk arasındaki Ankara Savaşında şehir kısa bir süre Moğol hakimiyetinde kalır. Ancak 1414'de kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girer.

TBMM'de yeni Türk Devleti'nin başkentinin neresi olacağı konusu tartışılmaya başlanır. İsmet Paşa'nın TBMM'ye sunduğu Ankara'nın Başkent olması yolundaki yasa teklifi kabul edilir ve 13 Ekim 1923 günü Ankara, Türk Devleti'nin başkenti olur. İsmet Paşa'nın Ankara'nın başkent olması yönündeki yasa teklifinde;

  • Ankara'nın askeri ve siyasi yönden güvenli bir ortamda olması
  • Ulaşım yolları üzerinde bulunması
  • Ulusal Mücadele Dönemi'nde önemli bir rol üstlenmiş olması

öne sürülen hususlardır. Bu teklifin karara bağlanması sonucunda, o günlerin Avrupalı şehir mimarları getirilerek bugünkü modern Ankara'nın temelleri atılır.

Coğrafya ve iklim

Ankara, Orta Anadolu'nun kuzeybatısında bulunan Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin kollarının oluşturduğu ovalarla kaplı bir bölgedir. Bu bölgede orman alanları ile step ve bozkır alanlarını bir arada görmek mümkündür.

Nature in SpringAkarsu boylarında iğde, söğüt ve kavak ağaçları step içerisinde sıralar halinde görülür. Ankara çevresinde plato üzerinde yükselen münferit dağlar ile kuzeydeki dağlık bülgenin yoğun yağış alması orman örtüsünün sıklaşmasına olanak sağlar.

Kara ikliminin (step) hüküm sürdüğü bölgede kışlar sıfırın altında, yazlar ise ortalama 25 derecelerde geçer. Yağışlar en çok ilkbahar mevsimindedir. Gece ile gündüz, yaz ile kış mevsimi arasında önemli sıcaklık farkları bulunur.

En sıcak aylar Temmuz (ortalama 23.1 ) ve Ağustos (ortalama 23.3° ), en soğuk aylar ise Ocak (ortalama -0.3°) ve Şubat (ortalama -1° ) olarak belirlenmiştir. Kırkbeş yılın nisbi nem ortalaması ise yüzde 60 civarındadır.

Advertise Here
Reklam Ver